بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 On se namrštio i okrenuo
2 zato što je slijepac njemu prišao.
3 A šta ti znaš – možda on želi da se očisti,
4 ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.
5 Onoga koji je bogat,
6 ti njega savjetuješ,
7 a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;
8 a onoga koji ti žureći prilazi
9 i strah osjeća,
10 ti se na njega ne osvrćeš.
11 Ne čini tako! Oni su pouka –
12 pa ko hoće, poučiće se –
13 na listovima su cijenjenim
14 uzvišenim, čistim,
15 u rukama pisārā
16 časnih, čestitih.
17 Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!
18 Od čega ga On stvara?
19 Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,
20 i Pravi put mu dostupnim učini,
21 zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,
22 i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.
23 Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!
24 Neka čovjek pogleda u hranu svoju;
25 Mi obilno kišu prolivamo,
26 zatim zemlju pukotinama rasijecamo
27 i činimo da iz nje žito izrasta
28 i grožđe i povrće,
29 i masline i palme,
30 i bašče guste,
31 i voće i pića,
32 na uživanje vama i stoci vašoj.
33 A kada dođe glas zaglušujući –
34 na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći
35 i od majke svoje i od oca svoga
36 i od drúge svoje i od sinova svojih –
37 toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti –
38 neka lica biće toga Dana blistava,
39 nasmijana, radosna,
40 a na nekim licima toga Dana biće prašina,
41 tama će ih prekrivati,
42 to će nevjernici – razvratnici biti.