• 99. Ez-ZilzalMedinska sura/8 ajeta
  • 1 Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese
  • 2 i kada Zemlja izbaci terete svoje,
  • 3 i čovjek uzvikne: 'Šta joj je?!' –
  • 4 toga Dana će ona vijesti svoje kazivati
  • 5 jer će joj Gospodar tvoj narediti.
  • 6 Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;
  • 7 onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,
  • 8 a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.