• 98. El-BejjineMedinska sura/8 ajeta
  • 1 Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;
  • 2 od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,
  • 3 u kojima su propisi ispravni.
  • 4 A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,
  • 5 a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.
  • 6 Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.
  • 7 A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,
  • 8 njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.