• 93. Ed-DuhaMekanska sura/11 ajeta
 • 1 Tako mi jutra
 • 2 i noći kada se utiša –
 • 3 Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!
 • 4 Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,
 • 5 a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!
 • 6 Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,
 • 7 i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,
 • 8 i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?
 • 9 Zato siroče ne ucvili,
 • 10 a na prosjaka ne podvikni,
 • 11 i o blagodati Gospodara svoga kazuj!