• 87. El-'AlaMekanska sura/19 ajeta
 • 1 Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,
 • 2 koji sve stvara i čini skladnim,
 • 3 i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,
 • 4 i koji čini da rastu pašnjaci,
 • 5 i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.
 • 6 Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti
 • 7 osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –
 • 8 i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;
 • 9 zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:
 • 10 dozvaće se onaj koji se Allaha boji,
 • 11 a izbjegavaće je onaj najgori,
 • 12 koji će u vatri velikoj gorjeti,
 • 13 pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.
 • 14 Postići će šta želi onaj koji se očisti
 • 15 i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!
 • 16 Ali, vi više život na ovom svijetu volite,
 • 17 a onaj svijet je bolji i vječan je.
 • 18 Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,
 • 19 listovima Ibrahimovim i Musaovim.