بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?
2 Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;
3 Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;
4 Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.
5 Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće
6 sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.
7 Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti,
8 i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.
9 'Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!
10 Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.'
11 I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati
12 i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi:
13 naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,
14 i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati.
15 Služiće ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih,
16 prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.
17 U njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno piti
18 sa izvora u Džennetu, koji će se Selsebil zvati.
19 Služiće ih vječno mlada posluga – da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosutī.
20 I kud god pogledaš, vidjećeš udobnost i carstvo prostrano.
21 Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.
22 'To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!'
23 Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur'an tebi,
24 zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova!
25 I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer,
26 i u jednom dijelu noći radi Njega molitvu obavljaj, i dugo Ga noću hvali!
27 A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni, koji ih čeka.
28 Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenićemo ih njima sličnim.
29 Ovo je pouka, pa ko hoće držaće se puta koji Gospodaru njegovu vodi –
30 a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je,
31 On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.
INSTAGRAM
@mojkuran
PROČITAJ JOŠ
Sād. 38
13. i Semud i Lutov narod i stanovnici Ejke; oni su se protiv poslanika urotili;
PRIDRUŹI NAM SE